ข่าวประชาสัมพันธ์จากDoWebD.com

การแข่งขันประกวด VDO Clip
“เรื่องดี ๆ ที่บ้านเกิด The good things in your hometown”

ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

————————–

ผู้ มีสิทธิส่งผลงาน
เป็นนักเรียนสังกัด สพฐ. (ร.ร.รัฐบาล) ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สมัครเป็นทีมๆ ละ 3 คน พร้อมครูที่ปรึกษาทีม 1 คน

รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

·     โรงเรียน จะได้รับโล่เกียรติยศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

·     ครูที่ปรึกษา จะได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

·     ทีมทึ่ส่งผลงาน จะได้รับ
– รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลที่ 2  ทุนการศึกษา   9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลที่ 3  ทุนการศึกษา   6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

กติกา และข้อกำหนด

1. ทีมที่ส่งผลงานทั้งหมดจะถูกคัดเลือกเหลือ จำนวน 50 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมการผลิต VDO Clip
อย่างมืออาชีพ ระยะเวลา 5 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ทั้ง 50 ทีม จะต้องผลิตผลงาน VDO Clip อีก 1 ผลงาน ตามหัวข้อที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบในวันอบรม)
และมีสิทธิเข้าร่วมประกวด VDO Clip

3. โรงเรียนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม และ 1 ทีมสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน โดยสมัครสมาชิกและ
กรอกใบสมัครผ่านเว็บ www.dowebd.com

4. ทีมที้เข้าแข่งขันต้อง Upload วีดิโอคลิป ขึ้นเว็บไซต์ YouTube.com และคัดลอก Link มาวางไว้ที่เว็บ www.dowebd.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 ส.ค. 53

5. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ควรมีความยาวประมาณ 1-3 นาที (รวมไตเติ้ล) ซึ่งสามารถถ่ายจากกล้อง VDOหรือ กล้อง Digital หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยต้อง convert file เป็นนามสกุล .WMV (Windows Media Movie) ขนาด (VDO SIZE) ไม่เกิน 320 x 240 PIXEL

6. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะต้องนำไฟล์ ของ VDO Clip ในรูปแบบ MPEG หรือ AVI ส่งให้คณะกรรมการในวันเข้ารับการอบรม โดยบรรจุในแผ่น CD/DVD จำนวน 2 แผ่น

7. VDO Clip ที่ส่งเข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างสรรค์และใช้เทคนิคได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดเทคนิคและการตัดต่อ

8.  ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นแนวคิดของทีม และไม่เคยผ่านการประกวดหรือเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

9.  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไม่มีส่วนรับผิด ชอบในการกระทำของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจากการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของ ผู้หนึ่งผู้ใดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ สอนมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานในทุกรูปแบบ

11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์ การตัดสิน การให้คะแนนพิจารณาจาก 5 ส่วน ได้แก่

  • การตั้งชื่อผลงาน

  • ความสามารถในการถ่ายทอดหรือสื่อ ความหมาย

  • เทคนิคดี และใช้อย่างเหมาะสม

  • ความคิดสร้างสรรค์

  • ภาพรวมและขอบเขตเนื้อหาโดยรวม

หมดเขตส่งผลงานพร้อมใบ สมัคร ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2553

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 0-2288-5715-6 หรือ E-Mail : dowebd@hotmail.com

Advertisements

Posted on 27/07/2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: